Registered Dispensing Homeopathic Doctor
TwitterFacebookPinterestEmail
TwitterFacebookPinterestEmail

About Homeopathy

Frequently asked questions about homeopathy (Click here for English)

Wat is homeopatie?

Homeopatie is ʼn alternatiewe mediese sisteem wat op fundamentele natuur beginsels gebaseer is.  Dit is in die laat 1700’s deur ʼn Duitse mediese dokter, Dr. Samuel Hahneman, ontwikkel.  Hierdie sisteem implementeer die “soort genees soort” en die “minimum dosis” beginsels.

Die “soort genees soort” beginsel is ʼn waarneming dat wanneer iets (n sekere middel) sekere simptome in ʼn gesonde persoon kan veroorsaak, kan daardie selfde middel soortgelyke simptome opklaar.  ʼn Voorbeeld hiervan is wanneer ʼn bietjie suurlemoensap (n suur) in water gedrink word om sooibrand (veroorsaak deur maagsuur) weg te neem.

Eeue gelede is daar reeds gevind dat baie hoë konsentrasies van stowwe baie skadelik kan wees vir ʼn mens se gesondheid.  ʼn Persoon kan byvoorbeeld baie siek word as te veel van sekere vitamines en minerale ingeneem word.  Met die “minimum dosis” beginsel van homeopatie kan die teenoorgestelde waargeneem word.  Hoe minder van ʼn sekere middel toegedien word (deur bv. verdunning), hoe groter die kans dat dit gebruik kan word vir genesing.

Hoe werk homeopatie?

Homeopatiese medisyne stimuleer die natuurlike interne genesingsprosesse en maak dus gebruik van die liggaam se eie kragte en meganismes vir genesing.

Dit stimuleer en balanseer hierdie meganismes sodat dit optimaal funksioneer en genesing te weeg bring.

Watter siektetoestande kan homeopaties behandel word?

Die holistiese banadering van homeopatie sluit alle simptome, fisiek, emosioneel en geestelik (Engels: mental nie spriritual) in en daarom is behandeling vir elk van daardie afdelings moontlik.  Homeopatiese medisyne maak van die liggaam se eie genesingsprosesse gebruik; gevolglik is die moontlikhede vir behandeling baie wyd:

 • Homeopatiese medisyne stimuleer:

Wanneer die liggaam sukkel om van ʼn spesifieke toestand of trauma te herstel, dit chronies geword het of herhalend voortkom, kan homeopatie genesing stimuleer.

 • Homeopatiese medisyne reguleer:

Wanneer die liggaam onder- (“hypo” toestand) of oorfunksioneer (“hiper” toestand bv. allergies) kan homeopatiese medisyne die wanbalans herstel wat tot die toestand gelei het.  Dit sluit hormonale-, immuun- en neurologiese toestande (bv. depressie, angs, slapeloosheid ens.) in.

Slegs wanneer ʼn persoon in onmiddelike lewensgevaar verkeer is dit belangrik dat daardie persoon eers ʼn mediese dokter eerder as n homeopatiese dokter sien.  Fisieke trauma (bv. n gebreekte arm) moet ook verkieslik eers deur ʼn mediesie dokter behandel word.  Homeopatiese behandeling kan daarna gegee word om genesing te bespoedig.  Vir alle ander toestande is dit voordelig om eers met n homeopatiese dokter te konsulteer.

Skakel gerus jou naaste geregistreerde homeopatiese dokter indien jy wonder of homeopatiese behandeling vir n spesifieke toestand voordelig sal wees.

Wat kan ek verwag tydens n homeopatiese konsultasie?

Homeopatiese behandeling is ʼn hoogs geindividualiseerde proses.  Daarom sal persone met dieselfde siektestoestand nie noodwendig dieselfde medisyne kry nie.  Elke persoon is uniek, en die homeopatiese dokter neem dit in ag wanneer jy hom/haar besoek.

ʼn Homeopatiese dokter vra baie vrae om jou unieke simptome en situasie te verstaan sodat die regte homeopatiese medisyne voorgeskryf kan word.  Dus is die konsultasie gewoonlik heelwat langer as hoofstroom mediese konsultasies.

Verder kan jy n gewone fisieke ondersoek (bv. bloeddruk, koors ens.) te wagte wees, soortegelyk aan die van ʼn gewone mediese praktyk.  Homeopatiese dokters diagnoseer op presies dieselfde manier as mediese dokters wat beteken dat hul ook jou bloeddruk gaan neem, in jou mond en ore gaan kyk en n koue stetoskoop teen jou lyf gaan druk.

Slegs n klein persentasie homeopatiese dokters maak gebruik van ander alternatiewe metodes soos iridologie (wanneer hul na jou oe kyk om ʼn diagnose te maak) of akupunktuur (naalde in sekere liggaamspunte insteek) maar dit is nie amptelik deel van die homeopatiese model nie.

ʼn Homeopatiese dokter is ook by magte om sieknotas te verskaf wanneer nodig.

Homeopatiese konsultasies en medikasie word wel deur die meeste mediese fondse gedek.

Watse opleiding het homeopatiese dokters ontvang?

Om wettiglik as ʼn homeopatiese dokter in Suid-Afrika te registreer, moet hy/sy eers n Meestersgraad in homeopatie voltooi.  Dit is ʼn voltydse 5 jaar kursus waartydens studente baie van dieselfde vakke as mediese studente soos anatomie, physiologie, diagnostiek en pharmakologie, voltooi.

Praktiese kliniek ervaring (onder toesig van ervare, homeopatiese klinikuste) en navorsing is by die laaste jaar ingesluit.

Alle praktiserende homeopate moet by die Allied Health Professions Council of South Africa geregistreer wees.

Watter voordeel hou homeopatiese behandeling in?

 • Dit is veilig – selfs pasgebore babas en swanger vroue mag homeopatiese medisyne gebruik.
 • ʼn Oordosis van homeopatiese medisyne is onmoontlik.
 • Geen chroniese medisyne nie.
 • Geen newe-effekte van medikasie nie.
 • Kan gebruik word vir die voorkoming van siekte en nie net vir die behandeling daarvan nie.
 • Behandel die oorsaak van die probleem, en onderdruk nie net die simptome nie.  Emosionele sowel as fiesiese simptome kan behandel word.
 • Individuele behandeling van elke pasiënt as ʼn geheel.
 • Kan met gewone mediese medisyne saamwerk.
 • Die medikasie is aangenaam om te neem.

Hoe word homeopatiese medisyne vervaardig en gereguleer?

Homeopatiese medisyne word gemaak van ʼn verskeidenheid stowwe insluitend, plant, mineraal en selfs diere produkte.

Homeopatiese middels ondergaan ʼn proses van ultra-verdunning volgens hoogs gespesifiseerde riglyne soos bepaal deur die Homeopatiese pharmacopoeia (die amptelike vervaardigings handleiding).

Alle homeopatiese medisyne word geregistreer en gereguleer deur die Suid-Afrikaanse Medisynebeheerraad (MBR).

Hoe is homeopatie anders as gewone hoofstroom medici?

In teenstelling met homeopatie, het hoofstroom medici ʼn antagonistiese benadering tot siekte en genesing, m.a.w. dit werk teen die liggaam se normale uitdrukking deur simptome te onderdruk.

By voorbeeld, wanneer die liggaam te veel maagsuur produseer en sooibrand veroorsaak, gee medici ʼn middel wat die suur neutraliseer of suurproduksie verminder.  Dit veg dus teen die liggaam.

Homeopatiese medisyne onderdruk nie die simptome nie maar werk saam met die liggaam se normale meganismes van genesing.  Dit behandel dus die oorsaak van die probleem en nie net die simptome daarvan nie.

Die filosofiese benadering tot siekte en genesing (en die praktiese implikasies daarvan) is daarom die grootste verskil tussen homeopatie en hoofstroom medici.

Dit is wel moontlik om homeopaties behandel te word terwyl jy gewone hoofstroom mediese behandeling kry.

Leave a comment